Projectomschrijving

Het aantal mensen met een migratieachtergrond dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Ze maken echter weinig gebruik van voorzieningen en ondersteuning, terwijl ze er wel behoefte aan hebben. De opvattingen en onderliggende waarden over passende zorg, en de daaruit voortvloeiende wensen, verschillen van de Nederlandse opvattingen en de zorg sluit niet aan bij wat migranten als goede zorg zien. Dat leidt tot onvrede bij de patiënt, de naaste en de zorgverlener.

Onderzoek

Dit project heeft samen met migrantenorganisaties en zorgverleners:

  1. onderzoek gedaan naar de beleving, waarden en wensen (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel) van Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst.
  2. onderzoek gedaan naar culturele competenties van zorgverleners.
  3. voorlichtingsmateriaal gemaakt en films in 4 talen om het praten over de laatste levensfase te stimuleren.
  4. onderwijs en nascholing op mbo-, hbo- en wo-niveau ontwikkeld.

Resultaten

Interview

Gudule Boland (projectleider) en Hatice Bölek (voorlichter Pharos) vertellen hoe belangrijk het is dat zorgverleners aandacht besteden aan palliatieve zorg voor mensen met een migratieachtergrond. 'Ik wil erop inzetten dat zij onze voorlichtingsmaterialen standaard aanbieden,' aldus Boland.

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website