Projectomschrijving

Het aantal niet-westerse migranten dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Zij hebben behoefte aan passende zorg maar maken nog weinig gebruik van voorzieningen. 

Doel: zorg beter aansluiten bij opvattingen en waarden over passende zorg bij niet-westerse migranten

De zorg sluit niet goed aan doordat opvattingen en onderliggende waarden over passende zorg, en de daaruit voortvloeiende wensen, verschillen van de dominante Nederlandse opvattingen. Dat leidt tot onvrede bij de patiënt, de mantelzorger en de zorgverlener.

Proces: onderzoek, ontwikkeling voorlichting, onderwijs en nascholing

In dit project gaat Pharos samen met onderzoekers, migrantenorganisaties en zorgverleners:

  • onderzoek doen naar de beleving, waarden en wensen (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel) van Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst
  • voorlichting ontwikkelen met en aanbieden aan deze groepen
  • onderwijs en nascholing ontwikkelen en aanbieden aan professionals in praktijk en MBO, HBO en WO over cultuursensitieve palliatieve zorg.

Tussenresultaten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website