Projectomschrijving

Het netwerk palliatieve zorg Zaanstreek-Waterland gaat samen met de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-Waterland (SMD-ZW) informatiebijeenkomsten over het levenseinde organiseren voor ouderen in hun buurt. Het netwerk is 1 van de 12 netwerken die meewerken aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’. Met dit project wil het netwerk bijdragen aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste levensfase in de regio.

Werkwijze

Het netwerk en SMD-ZW organiseren 12 publieksbijeenkomsten. Voor de bijeenkomsten worden de interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek) gebruikt, die het landelijke onderzoeksproject doorontwikkelt.

Verwacht resultaat

Met de opgedane kennis en ervaring maakt het netwerk een implementatie- en borgingsplan om in de toekomst meer publieksbijeenkomsten te organiseren binnen het netwerk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website