Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is belangrijk dat mensen, ook nog voordat ze ziek zijn, worden gestimuleerd om over hun eigen levenseinde na te denken. Hiervoor is het wel nodig dat zij bewust zijn van de (on)mogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling aan het levenseinde. Hiervoor bestaan verschillende interventies. In het consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland is er ervaring met het organiseren van publieksinformatiebijeenkomsten over palliatieve zorg en wensen rond het levenseinde. Hiervoor nodigen huisartsen hun oudere patiënten (75 jaar en ouder) uit. Deze bijeenkomsten zijn geëvalueerd en blijken in een behoefte te voorzien en te leiden tot vaker denken en spreken (met naasten en arts) over wensen rond de laatste levensfase. In verschillende andere netwerken wordt bewustwording over palliatieve zorg gestimuleerd in bijeenkomsten zoals Cafés Doodgewoon of via maatschappelijk werk. Deze zijn bij ons weten nog niet (wetenschappelijk) geëvalueerd.

We willen de publieksinformatiebijeenkomsten (in de huisartspraktijk) aanpassen voor gebruik in andere settings, zoals Cafés Doodgewoon. Vervolgens willen we beide varianten (wel / niet via de huisarts) implementeren en evalueren. Hierbij willen we nagaan in hoeverre de informatiebijeenkomsten bijdragen aan bewustwording over palliatieve zorg (kennis en houding) en of het uitmaakt of de eigen huisarts bij de informatiebijeenkomst betrokken is. Ook willen we met behulp van een procesevaluatie strategieën voor implementatie en borging versterken. De (doorontwikkelde) interventiematerialen en implementatieplan zullen ook na afloop van het project vrij beschikbaar zijn voor gebruik in de praktijk.

In het onderzoek worden per netwerk minimaal 10 publieksinformatiebijeenkomst gevolgd met schriftelijke vragenlijsten voor deelnemers (kort voor, kort na en 6 maanden na de bijeenkomst) en kwalitatieve (groeps)interviews met een deel van de betrokkenen (per netwerk ca. 4-5 deelnemers, 4-5 organisatoren, 4-5 betrokkenen op beleidsniveau).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website