Projectomschrijving

Het netwerk palliatieve zorg West-Friesland gaat informatiebijeenkomsten over het levenseinde organiseren voor ouderen. Het netwerk werkt mee aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’, omdat deze methode goed aansluit bij de ervaringen die in West-Friesland al zijn opgedaan met het organiseren van bijeenkomsten voor ouderen samen met de regionale ouderenbonden zoals KBO en PCOB. Dit project draagt bij aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste levensfase in de regio.

Werkwijze

Het project organiseert 12 publieksbijeenkomsten waarbij de interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek) worden gebruikt, die het landelijke onderzoeksproject doorontwikkelt.

Verwacht resultaat

Met de opgedane kennis en ervaring wordt een implementatie- en borgingsplan gemaakt om in de toekomst meer publieksbijeenkomsten te organiseren binnen het netwerk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website