Projectomschrijving

Het netwerk palliatieve zorg Noord en Oost Flevoland (NPZ NOF) gaat samen met Welzijn Lelystad informatiebijeenkomsten over het levenseinde organiseren voor inwoners van Lelystad. Het netwerk is 1 van de 12 netwerken die meewerken aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’. Het doel van het project is om bij te dragen aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven in de regio.

Werkwijze

Dit doet het project door het organiseren van 10 publieksbijeenkomsten (8 voor algemeen publiek, 2 voor vrijwilligers). Voor de bijeenkomsten worden de interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek) gebruikt, die het landelijk onderzoeksproject doorontwikkelt.

Verwacht resultaat

Met de opgedane kennis en ervaring wordt een implementatie- en borgingsplan gemaakt om in de toekomst meer publieksbijeenkomsten te organiseren binnen het netwerk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website