Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om eigen regie te kunnen voeren is het nodig om over informatie te beschikken. Om in Amsterdam burgers ondersteuning te geven bij bewustwording, het behouden e/o vergroten van regie willen we (of verschillende organisaties en het NPZA) de methode ‘in gesprek met de burger implementeren’. Verschillende organisaties in Amsterdam zijn door resultaten in de regio Almere enthousiast over de methodiek. Zij willen bijdragen bewustwording bij burgers t.a.v. mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven te vergroten.

De ELAA (eerste lijn Amsterdam en Almere) merkt dat huisartsen geïnteresseerd zijn om in gesprek te komen met hun patiënten over onderwerpen gerelateerd aan palliatieve zorg. De ELAA stelt zich als doel huisartsen daarbij te ondersteunen door hen te helpen bij het gebruik en de implementatie van de methodiek. Hospice Kuria heeft een wijkfunctie en wil de methodiek gebruiken om tijdens informatiebijeenkomsten vroegtijdig in gesprek te raken met mensen. Het netwerk van Amsterdam en Diemen wil de methodiek (samen met verschillende organisaties die betrokken zijn bij de recent geformeerde innovatiegroep IDPZ) gebruiken om het leven in al zijn facetten, dus ook het eind van het leven, op een laagdrempelige manier onder de aandacht te brengen. Daarbij zal extra aandacht zijn om met de methodiek specifieke doelgroepen te bereiken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website