Projectomschrijving

Het netwerk palliatieve zorg Amsterdam Diemen (NPZA) gaat samen met Elaa (Eerste lijn Amsterdam en Almere), Hospice Kuria en de innovatiegroep ‘Pal in de Stad’ van het NPZA informatieavonden organiseren over het levenseinde voor ouderen in hun buurt. Dit project draagt bij aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven in de regio Amsterdam.

Werkwijze

Het project organiseert 14 publieksbijeenkomsten (6 via de huisarts, 6 via Kuria en 2 via de innovatiegroep). Voor de bijeenkomsten worden de interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek) gebruikt, die het landelijke onderzoeksproject doorontwikkelt.

Verwacht resultaat

Met de opgedane kennis en ervaring wordt een implementatie- en borgingsplan gemaakt om in de toekomst meer publieksbijeenkomsten te organiseren binnen het netwerk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website