Projectomschrijving

Het netwerk palliatieve zorg Almere gaat samen met Zorggroep Almere (ZGA) en Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA) informatiebijeenkomsten over het levenseinde organiseren. Het netwerk is 1 van de 12 netwerken die meewerken aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’. Het doel van het project is om bij te dragen aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven in de regio.

Werkwijze

Het project organiseert 12 publieksbijeenkomsten (5 via de huisartsen en 7 via VMCA). Voor de bijeenkomsten worden de interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek) gebruikt, die het landelijke onderzoeksproject doorontwikkelt.

Verwacht resultaat

Met de opgedane kennis en ervaring wordt een implementatie- en borgingsplan gemaakt om in de toekomst meer publieksbijeenkomsten te organiseren binnen het netwerk.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website