Projectomschrijving

Mensen die van tevoren nadenken over hun wensen in de laatste fase van het leven, zien deze wensen vaker vervuld. Zo sterven zij bijvoorbeeld vaker op de plaats van voorkeur.

Werkwijze

Partners in het Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht organiseren 10 publieksbijeenkomsten (o.a. in huisartsenpraktijken) met informatie over palliatieve zorg, behandeling in de laatste fase van het leven en de (on)mogelijkheden daarvan, om zo het nadenken hierover te stimuleren. Hierbij worden materialen uit het landelijke onderzoeksproject gebruikt. Tijdens de avonden zal er tijd zijn voor vragen en debat. Met behulp van vragenlijsten vóór, kort na en een half jaar na de bijeenkomsten wordt gemeten of de bijeenkomsten bijdragen aan bewuster nadenken over het levenseinde. Dit onderzoek maakt deel uit van een landelijk onderzoek in 12 netwerken palliatieve zorg.

Verwacht resultaat

Doel is om te komen tot een uitgebalanceerd format voor publieksbijeenkomsten en de borging daarvan in de regio.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website