Projectomschrijving

Het is belangrijk dat burgers zich bewust worden van het bestaan van en de (on)mogelijkheden van palliatieve zorg. Uit een pilotstudie is gebleken dat het organiseren van publieksbijeenkomsten bewustwording bevordert.

Onderzoek

Nadat de publieksbijeenkomst is doorontwikkeld in co-creatie met eindgebruikers, worden vóór, direct na en 6 maanden na een bijeenkomst vragenlijsten afgenomen bij deelnemers. Hierbij wordt gelet op wie er bereikt worden, wat zij geleerd hebben, in hoeverre dit hun vertrouwen in goede zorg aan het levenseinde heeft beïnvloed en in hoeverre dit hen aanzet tot het nadenken over en bespreken van eigen voorkeuren. Er is onderscheid tussen een variant die wel een een variant die niet via de eigen huisarts verloopt.

Verwachte resultaten

Samen met het co-creatie panel worden op basis van de evaluatie aanpassingen aan de interventiematerialen gedaan. Het project levert een doorontwikkelde interventie voor publieksinformatiebijeenkomsten op inclusief een draaiboek.

Verwachte impact

De verwachte impact van dit project is dat meer ouderen zich bewust zijn van de (on)mogelijkheden van zorg rond het levenseinde en meer ouderen nagedacht hebben over en hebben gesproken met anderen over wensen met betrekking tot zorg rond het levenseinde.

Deelnemende netwerken

Interview

Inmiddels zijn er al een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Onderzoeker Annicka van der Plas en deelnemend huisarts Inez Boekhout vertellen over hoe het tot nu toe gaat. 'De eerste reacties zijn positief'.

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website