Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door tijdig te spreken over het levenseinde kan de zorg in de laatste levensfase, en de periode daarna, zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en voorkeuren van de patiënt en naasten. De ervaring is echter dat het lastig is om mensen al in een vroeg stadium hier bewust te maken. Bovendien is het voeren van een dergelijk gesprek niet altijd even makkelijk en is niet altijd bekend bij de burger welke keuzes er zijn in de laatste levensfase. Tijdige informatie is dus belangrijk.

Om de bewustwording van het publiek over bestaan en mogelijkheden van palliatieve zorg te vergroten worden er informatiebijeenkomsten gehouden. Door deze bijeenkomsten ontstaat er meer ruimte en begrip voor onderwerp en kunnen burgers meer eigen regie voeren.

 

Door gebruikt te maken van het al ontwikkelde informatiemateriaal en draaiboek wil het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o) en het Maasstadziekenhuis 10 bijeenkomsten organiseren waarbij “in gesprek wordt gegaan” met de burger. Waarbij specifieke aandacht is voor burgers met een migratie achtergrond en laaggeletterdheid. Vijf bijeenkomsten worden gehouden in samenwerking met huisartsengroepen die verbonden zijn aan PaTz groepen. De andere vijf bijeenkomsten worden georganiseerd binnen het Maasstad ziekenhuis.

Door het verzamelen van onderzoeksdata en het werven van deelnemers aan groepsinterviews voor tijdens en na de bijeenkomsten wordt tevens een bijdrage geleverd aan het evalueren en doorontwikkelen van deze interventie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website