Projectomschrijving

Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o) gaat samen met het Maasstad ziekenhuis informatieavonden over het levenseinde organiseren voor ouderen in hun buurt. Dit project draagt bij aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven.

Werkwijze

Het project organiseert 10 publieksbijeenkomsten in de regio Rotterdam. 5 bijeenkomsten worden georganiseerd door het Maasstad ziekenhuis en 5 door het NPZR&o. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met de huisartsen die deelnemen aan de Palliatieve ThuisZorg bijeenkomsten, de zgn. PaTz groepen. Voor de bijeenkomsten worden de interventiematerialen (presentatie, format en het draaiboek) gebruikt, die het landelijke onderzoeksproject doorontwikkelt.

Verwacht resultaat

Met de opgedane kennis en ervaring wordt een implementatie- en borgingsplan gemaakt om in de toekomst meer publieksbijeenkomsten te organiseren binnen het netwerk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website