Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is belangrijk dat mensen, ook nog voordat ze ziek zijn, worden gestimuleerd om over hun eigen levenseinde na te denken. Hiervoor is het wel nodig dat zij bewust zijn van de (on)mogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling aan het levenseinde. Hiervoor bestaan verschillende interventies. In het consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland is er ervaring met het organiseren van publieksinformatiebijeenkomsten over palliatieve zorg en wensen rond het levenseinde. Hiervoor nodigen huisartsen hun oudere patiënten (75 jaar en ouder) uit. Deze bijeenkomsten zijn geëvalueerd en blijken in een behoefte te voorzien en te leiden tot vaker denken en spreken (met naasten en arts) over wensen rond de laatste levensfase. In de regio Zuid-Holland Noord willen we deze bijeenkomsten implementeren en bijdragen aan het landelijke onderzoek in hoeverre de informatiebijeenkomsten bijdragen aan bewustwording over palliatieve zorg (kennis en houding) en of het uitmaakt of de eigen huisarts bij de informatiebijeenkomst betrokken is. Ook willen we met behulp van een procesevaluatie strategieën voor implementatie en borging versterken. De (doorontwikkelde) interventiematerialen en implementatieplan zullen ook na afloop van het project vrij beschikbaar zijn voor gebruik in de praktijk. In Zuid-Holland Noord worden 10 publieksinformatiebijeenkomsten vanuit de huisartsenpraktijken georganiseerd, gevolgd met schriftelijke vragenlijsten voor deelnemers (kort voor, kort na en 6 maanden na de bijeenkomst) en kwalitatieve (groeps)interviews met een deel van de betrokkenen (ca. 4-5 deelnemers, 4-5 organisatoren, 4-5 betrokkenen op beleidsniveau).

 

Het project sluit goed aan bij de regionale situatie; huisartsen van de participerende zorggroep worden getraind om behandelwensen gesprekken te voeren met hun oudere patiënten. Bij de training bleek de wens om informatiebijeenkomsten in de huisartsenpraktijk te organiseren, omdat dit een goede manier is voor huisartsen om bewustwording over het onderwerp te creëren, voordat individueel het gesprek met hen wordt aangegaan.

Ook groeit het aantal PaTzgroepen gestaag de afgelopen jaren. Het palliatief netwerk heeft reeds ervaring met het organiseren van informatiebijeenkomsten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website