Projectomschrijving

PaTz als vorm van overleg

In 1 jaar is geprobeerd in Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland, Zaanstreek Waterland en West-Friesland een PaTz groep te implementeren bij 10 huisartsengroepen. Er is veel geïnvesteerd om PaTz als vorm van overleg te starten, waardoor de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg zou verbeteren.

Sterven op plek van voorkeur en eigen regie voeren

PaTz is binnen 1 huisartsengroep geïmplementeerd. Zij vonden dat door PaTz patiënten vaker stierven op plek van voorkeur en dat ze eigen regie konden voeren. Door beter afgestemde zorg waren de wensen en behoeften van patiënten duidelijk en kreeg de verpleegkundige meer inzicht in keuzes die de huisarts maakte. In de groep werd vastgelegd wie welke actie ondernam m.b.t. aandacht voor lichamelijk, psychosociaal en spiritueel welbevinden van patiënt. Tijdige identificatie van palliatieve patiënten vond plaats a.h.v. de surprise question. Door opname in het palliatief zorgregister gingen huisartsen vaker patiënten bezoeken, waardoor PaTz leden minder werden overvallen door onverwachte situaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website