Projectomschrijving

Hospice Nijkerk levert sinds 1993 palliatieve terminale zorg aan zorgvragers in de laatste levensfase. Het hospice heeft 6 gastenkamers en geeft ook zorg door vrijwilligers in de thuissituatie. In het hospice komen ethische vraagstukken regelmatig voor, zoals bijvoorbeeld een gast, die besluit te stoppen met eten en drinken, het moment van inzetten van palliatieve sedatie of keuze van zorgvragers voor euthanasie of lastige situaties zoals het overlijden van jonge zorgvragers met kleine kinderen. De medewerkers, zowel de 80 vrijwilligers als de 12 verpleegkundigen, worstelen daarmee. Het hospice wil de kwaliteit van palliatieve zorg verbeteren. Met CURA wordt meer aandacht gegeven aan de 'zorg voor de zorgenden'.

Werkwijze

Het project leidt 3 coördinatoren en 1 verpleegkundige op als CURA-ambassadeurs. Zij implementeren CURA in de volgende (bestaande) overlegvormen: de halfjaarlijkse vrijwilligersbijeenkomsten, ad hoc situaties, zoals na overlijden of uitgeleide van een overleden gast, overdrachtmomenten bij lastige situaties of morele dilemma’s, de introductietraining van nieuwe vrijwilligers en de overleggen van de verpleegkundigen.

Verwacht resultaat

Verhoging van de kwaliteit van zorg aan de gasten, doordat met CURA het morele bewustzijn en de morele competenties van medewerkers wordt versterkt. Hierdoor kunnen medewerkers in een lastige, maar cruciale situatie beter en bewuster beslissen wat te doen.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website