Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

CURA biedt laagdrempelige ondersteuning aan zorgverleners bij morele dilemma’s in de palliatieve zorg: ‘lastige situaties’ waarin je niet direct weet wat het juiste is om te doen, of wanneer je sterk het gevoel hebt dat er geen goede zorg geleverd wordt. Deze ondersteuning sluit aan bij het nieuwe Kwaliteitskader, dat stelt dat een goede omgang met morele kwesties belangrijk is voor goede palliatieve zorg (Domein 10.1). Ook sluit CURA aan bij de kernwaarde ‘Persoonlijke balans’ in het Kwaliteitskader, omdat het zorgverleners helpt zich bewust te worden van de (emotionele) impact die palliatieve zorg op henzelf heeft, en te reflecteren op hun eigen handelen. CURA is in dit opzicht een vorm van ‘zorg voor de zorgenden’. Patiënten hebben baat bij veerkrachtige en reflectieve zorgverleners, die geoefend zijn in het zich verplaatsen in wat belangrijk is voor de patiënt en naasten (een belangrijk onderdeel van CURA).

 

We hebben CURA in nauwe samenwerking met de praktijk ontwikkeld en uitgetest in proeftuinen. We willen nu onderzoeken hoe CURA effectief en duurzaam kan worden geïmplementeerd in verschillende organisaties (hospice, thuiszorg, ziekenhuisafdeling, verpleeg- of verzorgingshuis). We richten ons hierbij op drie deelvragen:

 

1. Uit ons huidige onderzoek komt naar voren dat CURA als laagdrempelig, behulpzaam en in- en toepasbaar ervaren wordt, maar dat er behoefte is aan een korte training van te selecteren ‘CURA-ambassadeurs’ binnen de organisatie, die CURA kunnen introduceren, initiëren, begeleiden en borgen binnen hun afdeling of organisatie. Maar wat is de beste manier om hen te trainen? (Hoe) moet de training aangepast worden aan de context (hospice, thuiszorg, ziekenhuis, V&V)?

 

2. Wat werkt wel en wat werkt niet bij het introduceren, toepassen, bekendheid genereren, structureel inbedden cq. borgen van CURA in de organisatie? (Hoe) verschilt dit per context? Wat zijn valkuilen en best practices bij duurzame en effectieve implementatie van CURA in organisaties? Wat zijn organisationele randvoorwaarden om effectieve implementatie te doen slagen? Welke begeleiding is nodig om CURA blijvend goed te gebruiken (coaching, monitoring, kwaliteitsbewaking)?

 

3. Ervaren zorgverleners (in de verschillende contexten) ook werkelijk dat CURA een haalbaar instrument is dat hun morele competenties en morele veerkracht versterkt als het binnen hun afdeling of organisatie in gebruik genomen is?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website