Projectomschrijving

Het netwerk palliatieve zorg Zaanstreek-Waterland voert samen met Evean en De Zorgcirkel het implementatieproject CURA uit. Voor het verlenen van goede palliatieve zorg en de moeilijke keuzes die veelal moeten worden gemaakt zijn morele competenties van groot belang. CURA biedt laagdrempelige ondersteuning aan zorgverleners bij morele dilemma’s in de palliatieve zorg. CURA houdt rekening met wat lastige situaties met iemand doen, zet aan tot het kritisch onderzoeken van een eerste oordeel, emotie en reactie en helpt vorgverleners zich actief te verplaatsen in anderen, vooral in de patiënt.

Werkwijze

Evean en de Zorgcirkel ondersteunen hun medewerkers door CURA effectief en duurzaam te implementeren. Enkele medewerkers volgen de training en worden ‘CURA-ambassadeurs’. Zij krijgen een belangrijke rol in het introduceren, initiëren, begeleiden en borgen van CURA binnen hun organisatie. De organisaties implementeren CURA samen met de onderzoekers. Dit doen zij door een implementatieplan op te stellen, deze uit te voeren, te evalueren gedurende het project en zo nodig bij te stellen. Zo onderzoeken zij samen wat nodig is voor effectieve en duurzame borging van CURA binnen de organisaties.

Verwacht resultaat

Het verwachte resultaat is tweeledig:

  1. Medewerkers ervaren minder morele stress en hun morele competenties (goede omgang met morele vraagstukken in de palliatieve zorgpraktijk) zijn versterkt. Zij ervaren beter toegerust te zijn om met moreel lastige situaties om te gaan.
  2. CURA is duurzaam ingebed in de organisatie. Er vindt met regelmaat gezamenlijke reflectie plaats op een gestructureerde en constructieve wijze aan de hand van CURA. Samenwerking tussen zorgverleners is essentieel binnen de palliatie zorg, CURA is een manier om deze samenwerking te stimuleren teneinde de kwaliteit van zorg te verbeteren.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website