Projectomschrijving

CURA is een laagdrempelige methodiek om zorgverleners te ondersteunen in de omgang met morele twijfels rondom ‘goede (palliatieve) zorg’. Zorgverleners vinden CURA haalbaar en behulpzaam, maar geven aan ondersteuning nodig te hebben om CURA goed te leren gebruiken. Ten slotte is het nog onduidelijk hoe CURA goed geïmplementeerd kan worden.

Onderzoek

Deze studie onderzoekt wat er nodig is om CURA goed te implementeren in diverse contexten van palliatieve zorg. Ook ontwikkelt het project een training voor ‘CURA-ambassadeurs’. Ten slotte onderzoekt het project de effecten van CURA bij langdurig gebruik.

Verwachte resultaten

Inzichten in de effecten van CURA ten aanzien van de morele veerkracht en morele competenties van zorgverleners, en inzichten in hoe je CURA goed implementeert.

Verwachte impact

Na afloop van deze studie ondersteunt CURA in zeker 10 organisaties zorgverleners structureel bij lastige situaties in hun werk. Dit draagt bij aan evenwichtige zorgverleners en aan goede palliatieve zorg.

Deelnemende netwerken

Meer informatie

Interview

Onderzoeker Charlotte Kröger en Daniëlle van Bennekom, projectleider bij het netwerk palliatieve zorg Amsterdam-Diemen, vertellen over hoe het gaat met het toepassen van CURA in de praktijk. 55 mensen zijn al getraind als CURA-ambassadeur. 'Mensen zijn enthousiast en creatief in hoe ze CURA inzetten en onder de aandacht brengen.'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website