Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o) willen 2 zorgorganisaties te weten het Ikazia ziekenhuis en Leliezorggroep gezamenlijke behoeften/problemen aanpakken door de CURA methode te gebruiken. De aanleiding is dat bij medewerkers morele vragen leven die zij nu niet kunnen uiten en/of niet gestructureerd kunnen bespreken. CURA kan medewerkers ondersteunen bij het uitspreken van deze morele vragen en twijfels, en laagdrempelig een methodische structuur bieden om hierover met elkaar in gesprek te gaan en tot weloverwogen afwegingen te komen. Beide organisaties zien een goede omgang met moreel lastige situaties op de werkvloer als van groot belang, zowel voor de kwaliteit van palliatieve zorg als voor het vergroten van de morele veerkracht en morele competenties van de zorgverleners.

 

Door het implementeren van CURA worden medewerkers van beide organisaties ondersteund in hun morele veerkracht en morele competenties (inclusief het beter herkennen en benoemen van morele kwesties waar ze tegenaan lopen) en worden ondersteund in het handelen op basis van weloverwogen afwegingen in lastige situaties in palliatieve zorg.

 

Ikazia

• Na afloop van het project zijn de medewerkers op de afdeling 3b gesensitiveerd voor morele kwesties.

•CURA is structureel ingebed in de organisatie en onderdeel van de werkroutine geworden. De afdeling kan zelfstandig CURA gebruiken, onder leiding van de CURA-ambassadeurs. Er is een groep kartrekkers/ambassadeurs aanwezig die gebruik van CURA stimuleert en die nieuwe medewerkers bekend maken met CURA.

•CURA is hiernaast succesvol geïntroduceerd bij hetnetwerk oncologieverpleegkundigen en wordt waar passend en nodig gebruikt in hun bijeenkomsten (4x per jaar).

•CURA heeft een plek in de scholing palliatieve zorg in het leerhuis.

•Andere afdelingen (dan 3b) hebben kennisgemaakt met CURA.

 

Lelie Zorggroep

•Het team palliatief verpleegkundigen (die ambulant werken) hebben CURA in hun werkwijze geïntegreerd en passen het toe. Zowel in het onderlinge overleg (wanneer passend en nodig) als in hun regio’s, om wijkteams te ondersteunen.

•Het team van hospice voorziening De Regenboog werkt met CURA (zowel professionals als vrijwilligers) tijdens hun intervisiemomenten, ad hoc wanneer het nodig is, en waar nodig/passend tijdens ‘zorg-voor-de-zorgenden koffiemomenten’.

 

Onderdeel van het borgingsplan wordt de vraagstelling of de ervaringen met CURA binnen dit project ook toepasbaar zijn bij de 25 PaTz groepen die actief zijn binnen het werkgebied van het NPZR&o. Aan een groot aantal PaTz groepen is al een Geestelijk Verzorger verbonden.

Een ander aspect bij de borging op netwerkniveau is om gebruik maken van de reeds ingebedde structuur van het netwerk. Het netwerk is verdeeld in 8 deelgebieden (ketens) hier komen zorgprofessionals gemiddeld 4 maal per jaar bijeen om volgens het ketenjaarplan onder leiding van de lokale keten coördinator casuïstiek te bespreken, samenwerkingsafspraken te maken, deskundigheid te bevorderen. Doordat deze structuur al jaren bekend is bij alle netwerkpartners wordt hiervan gebruik gemaakt bij de implementatie en borging van de interventie op netwerkniveau. Tijdens een casuïstiek bespreking zou bijvoorbeeld gebruik kunnen worden gemaakt van de CURA methodiek.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website