Projectomschrijving

De CURA-methode is te gebruiken voor ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg. De aanleiding om deze methode te implementeren is dat bij medewerkers van zorgorganisaties morele vragen leven die zij nu niet kunnen uiten en/of niet gestructureerd kunnen bespreken.

Werkwijze

Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o) gaan 2 zorgorganisaties, te weten het Ikazia ziekenhuis en Leliezorggroep gezamenlijke, behoeften/problemen aanpakken door de CURA-methode te gebruiken voor ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg. Beide organisaties vinden een goede omgang met moreel lastige situaties op de werkvloer van groot belang.

Verwacht resultaat

CURA kan medewerkers ondersteunen bij het uitspreken van morele vragen en twijfels, en laagdrempelig een methodische structuur bieden om hierover met elkaar in gesprek te gaan en tot weloverwogen afwegingen te komen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van palliatieve zorg en het vergroten van de veerkracht en morele competenties van zorgverleners. In het borgingsplan wordt gekeken of de ervaringen met CURA toepasbaar zijn bij de PaTz-groepen binnen het NPZR&o.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website