Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2013 is het werken met het Zorgpad stervensfase (ZS) geïmplementeerd binnen 16 teams van Evean Thuiszorg, op 4 afdelingen van het Gemini-ziekenhuis (GZ) en op 6 afdelingen van het Medisch Centrum Alkmaar (MCA). Per instelling is een slagvaardig projectteam opgesteld bestaande uit de projectleider, de beleids/stafmedewerker kwaliteit, de afdelingsmanager, een uitvoerend medewerker en een (huis)arts. Om de kwaliteit van het ZS te kunnen waarborgen is het instrument op een eenduidige wijze ingevoerd en gebruikt. De projectleiders zijn getraind door het IKNL. De projectleiders die de training hebben gevolgd behoren tot de gebruikersgroep van het ZS. Voor deze groep wordt 2 x per jaar een bijeenkomst gepland om hen op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2013 is het werken met het Zorgpad stervensfase (ZS) geïmplementeerd binnen 16 teams van Evean Thuiszorg, op 4 afdelingen van het Gemini-ziekenhuis (GZ) en op 6 afdelingen van het Medisch Centrum Alkmaar (MCA). De medewerkers van deze organisaties weten wanneer het ZS ingezet moet worden. Uit de interne metingen blijkt dat patiënten en naasten tevreden zijn. Deze organisaties geven aan dat de patiënt en naasten meer ziekte inzicht hebben. Het naderend overlijden wordt beter onderkend door de patiënt en naasten en de begeleiding van de patiënt is beter inzichtelijk. Ook worden symptomen beter herkend. Informatie naar andere disciplines en de huisarts is verbeterd waardoor ook zij hun zorg beter kunnen uitvoeren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de netwerken Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland wordt samengewerkt om de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren. De organisaties van deze netwerken hebben in 2009 een gezamenlijke visie op palliatieve zorg ondertekend.

De kerngroepen van deze netwerken signaleren leemten en knelpunten rondom de zorg in de stervensfase. Met name rondom de markering van de stervensfase, de samenwerking tussen zorgverleners, de communicatie met de patiënt en naasten en een eenduidige rapportage. Het Zorgpad Stervensfase, in 1997 ontwikkeld in Liverpool Groot Brittannië en in 2001 geintroduceerd op pilot-afdelingen in Nederland, bleek de zorg in de stervensfase overzichtelijker en completer te maken en de communicatie met de patiënt en naasten te verbeteren.

Onderliggend project beoogt de kwaliteit van de zorg in de stervensfase te verbeteren door het implementeren van het Zorgpad Stervensfase in ziekenhuizen, thuiszorgteams en Hospices.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website