Projectomschrijving

Doel: implementatie 'signaleren in de palliatieve fase'

Doel was het verminderen van zorgproblemen en het verbeteren van de kwaliteit van leven bij cliënten die ongeneeslijk ziek zijn door implementatie van de denk- en werkmethode ‘Signaleren in de palliatieve fase’.

Resultaat: grotere kennis en bewustzijn van palliatieve zorg 

De methode is geïmplementeerd in 14 wijkteams van Careyn en Kleurrijk Zorg in Utrecht. Gespecialiseerd verpleegkundigen van Careyn schoolden verzorgenden en verpleegkundigen in het gebruik ervan. Kennis en bewustzijn van palliatieve zorg en vaardigheid in het signaleren en bespreken van symptomen zijn verbeterd. Door cultuursensitieve communicatie met cliënt en naasten is de methodiek toepasbaar op allochtone cliënten. Scholing door Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht Stad en landelijke handreiking ’Palliatieve zorg voor mensen met een niet westerse achtergrond’ voorzien hierin. 

Vervolg: borging bewaken door training en gebruik methodiek

De aangestelde aandachtsvelders en de gespecialiseerd verpleegkundigen bewaken de borging van de methode, o.a. door het trainen van nieuwe medewerkers en het gebruik van de methodiek in klinische lessen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de implementatie van 'signaleren in de palliatieve fase' in uw eigen omgeving/instelling, neem dan contact op via a.flipsen@careyn.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website