Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aandachtsvelders palliatieve zorg uit 25 organisaties,

aangesloten bij de 5 netwerken palliatieve zorg in Friesland hebben de inzichten van STEM ( STEM staat voor Sterven op je Eigen Manier) breed verspreid binnen de organisaties. De aandacht voor deze inzichten zijn ingevoegd in werkprocessen

 

Hoe is het aangepakt?

• Er zijn 5 werkconferenties georganiseerd, met als doel de eerste kennismaking met de ideeen van STEM

• aandachtsvelders palliatieve zorg hebben de train de trainersdagen gevolgd. Doel was de inzichten van STEM eigen te maken en om te zetten in een lesmodule die aandachtsvelders binnen de eigen organisatie kunnen uitvoeren voor medewerkers

• De aandachtsvelders hebben binnen hun eigen organisaties groepsbijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers uit de eigen organisatie. De geleerde lesmodule is daarbij gebruikt.

 

Aandachtsvelders zijn daarbij ondersteund door nieuwsbrieven over het project, de coordinatoren van de aandachtsvelders en de werkgroepen scholing van de 5 Friese netwerken

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• Aan de 5 werkconferenties hebben 436 mensen deelgenomen hebben, de gemiddelde waardering hiervoor was 8.2

• 209 aandachtsvelders hebben de train de trainersdagen ( 20 bijeenkomsten) ) gevolgd, de gemiddelde waardering hiervoor was 9.1

• De aandachtsvelders hebben binnen hun eigen organisaties 164 groepsbijeenkomsten georganiseerd , waaraan 1647 medewerkers aan deelgenomen hebben. Deze bijeenkomsten zijn door de deelnemers gemiddelde gewaardeerd met 8.5

De infrastructuur van aandachtsvelders palliatieve zorg blijkt geschikt te zijn om nieuwe inzichten en werkwijzen op de werkvloer in te voeren.

• Aandachtsvelders palliatieve zorg hebben door de organisatie van de interne bijeenkomsten een duidelijker plaats en rol gekregen in de teams/afdelingen. Aandachtspunt hoe deze plaats/rol verdere te versterken. Bijna de helft van de medewerkers geeft aan ondersteuning nodig te hebben bij de toepassing in de praktijk. Aandachtsvelders kunnen en zullen hierbij een tol gaan vervullen.

 

• Binnen organisaties is een aandachtspunt—hoe de verkregen inzichten te borgen in de werkprocessen. Voor een deel vindt het borgen van de inzichten van STEM plaats bij de zorgplanbesprekingen, intervisies en moreel beraad

 

• Uit de evaluaties bleek dat 50 % van de medewerkers zich zelf als proactief typeerden. Een dwarsdoorsnede van de bevolking leidt tot 18 % proactieve burgers ( aldus het onderzoek, waarop de STEM inzichten zijn gebaseerd

Enkele aspecten uit de evaluaties :

 

Het geleerde kan ik overdragen en toepassen in de praktijk : De reacties op deze stelling : Van de 1647 deelnemers bleken 781 medewerkers het volledig eens te zijn met de stelling en 834 medewerkers gaven aan het hier grotendeels mee eens te zijn. 32 medewerkers gaven aan het hier grotendeels niet mee eens te zijn en geen enkele medewerker bleek het niet met de stelling eens te zijn

 

Voor het overdragen in de praktijk heb ik nog ondersteuning nodig: De reacties op deze stelling :

Van de 1647 deelnemers bleken 122 medewerkers het volledig eens te zijn met de stelling en 746 medewerkers gaven aan het hier grotendeels mee eens te zijn. 180 medewerkers bleken het niet met de stelling eens te zijn, 599 medewerkers gaven aan het hier grotendeels niet mee eens te zijn

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het kader van het Verbeterprogramma palliatieve zorg van Zon mw willen 21 netwerkpartners uit de

netwerken noordoost Friesland, Noordwest Friesland, zuidwest Friesland zuid Friesland en zuidoost

Friesland de ideeën en gedachten van STEM implementeren binnen de eigen organisaties.

159 Aandachtsvelders uit de betreffende organisaties volgen een train de trainerprogramma en zullen met de

aangeleerd werkwijze binnen de eigen organisatie op basis van een concreet basisplan aan de slag gaan.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website