Projectomschrijving

Doel
Zorgaanbieders uit de Friese netwerken palliatievezorg gaan de ideeën en gedachten van STEM invoeren binnen de eigen organisaties.


Toepassing
STEM staat voor: STerven op je Eigen Manier. Uit onderzoek is duidelijk hoe mensen tijdens hun leven aankijken tegen en praten over de dood. De verschillen tussen mensen komen tot uitdrukking in 5 sterfstijlen. Er is een werkwijze ontwikkeld om deze inzichten bekend te maken. Zorgverleners krijgen via de training STEM inzicht in hoe zij zélf naar de dood kijken. Dit is van invloed op wat zij verwachten dat de patiënt wil en nodig heeft.

Hoe worden de inzichten over de sterfstijlen ingevoerd?

  • De organisatie van 5 startconferenties.
  • Een train- de- trainersprogramma voor 180 aandachtsvelders (deze hebben een voortrekkersrol om nieuwe kennis intern te verspreiden). Hier wordt een werkwijze aangeleerd om de inzichten over sterfstijlen in eigen organisatie uit te rollen.
  • Alle aandachtsvelders organiseren binnen de eigen organisatie trainingsbijeenkomsten.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website