Projectomschrijving

Voor kinderen die palliatieve zorg nodig hebben, is er vaak niet 1 ‘beste’ aanpak qua zorg en behandeling. Meestal gaat het om maatwerk als het gaat om kwaliteit van leven voor kind en gezin.

IMPACT

De IMPlementing Advance Care planning Toolkit (IMPACT) helpt bij het leveren van maatwerk door zorgverleners te ondersteunen in gespreksvoering met kinderen en ouders, waarbij zij samen ontdekken en bespreken wat voor hen belangrijk is rondom toekomstige zorg en behandeling. IMPACT bestaat uit voorbereidings- en gespreksmaterialen en een gesprekstraining. IMPACT is ontwikkeld in een eerder project. Dit project is daar een Verspreidings- en Implementatie iMPuls (VIMP) van.

Doel

Met dit vervolgproject versterken we het gebruik van IMPACT in de praktijk van de kinderpalliatieve zorg.

Werkwijze

Dat doen we door:

  • Het ontwikkelen en toepassen van een ‘Train-de-trainer’-module, waardoor in 8 kinderziekenhuizen expertise beschikbaar is over IMPACT.
  • Het ontwikkelen en inrichten van een ‘Coaching-on-the-job’-structuur, waarmee teams zich kunnen verbeteren in het gebruik van IMPACT.
  • Een onderzoeksmatige evaluatie van deze implementatieactiviteiten.

Naast dit VIMP-project, is ook in de subsidieoproep ‘Proactieve zorgplanning in de kinderpalliatieve zorg’ aandacht voor de doorontwikkeling van IMPACT. Daarbij ligt de focus meer op de ontwikkeling van modules voor de verschillende fases van de palliatieve zorg (ziektegericht, symptoomgericht, stervensfase en nazorg) en de samenwerking rondom proactieve zorgplanning binnen de zorgketen.

Context

Voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn en hun ouders is het belangrijk dat zij een goede kwaliteit van leven hebben en zorg ontvangen die aansluit op wensen, waarden, doelen en voorkeuren voor toekomstige zorg en behandeling. We financieren vanuit ons programma Palliantie II onderzoek naar meer kennis bij zorgverleners en hulpverleners over hoe, waar en wanneer zij gesprekken kunnen voorbereiden en voeren met kinderen en ouders. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk ons thema Kinderpalliatieve zorg

Dit project is een Verspreidings- en Implementatie iMPuls (VIMP) van:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website