Projectomschrijving

In de regio Midden- en Noordwest-Twente zijn verpleegkundigen en verzorgenden binnen meer dan 100 teams in het gebruik van de Signaleringsset geschoold. 

Problemen eerder herkennen en beter reageren

De Signaleringsset blijkt een bruikbaar hulpmiddel en helpt om op methodische wijze,  in samenspraak met de patiënt/naasten, hulpvragen in kaart te brengen. Dit om, vanuit diverse invalshoeken, problemen eerder te herkennen en er op een goede manier mee om te gaan. Het draagt daardoor bij aan eerder signaleren van en beter reageren op (te verwachten) problemen. 

Vrijwilligers en de Signaleringsset

Tijdens de implementatie van de methode bij de vrijwilligers van het Bijna Thuis Huis zijn vooraf heldere samenwerkingsafspraken gemaakt. Vrijwilligers zetten de methode niet zelfstandig in, maar de (waardevolle) informatie van de vrijwilliger kan wel worden meegenomen.

Kortom: vastgesteld kan worden dat dit project bijdraagt aan het verbeteren van de palliatieve zorg in de regio.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website