Projectomschrijving

Implementatie signaleringsbox

In 2012 is Palliatief Netwerk Salland gestart met netwerkbrede inzet van 17 zorgconsulenten palliatieve zorg (ZPZ). Het doel van deze groep medewerkers is het optimaliseren van de levenskwaliteit van palliatieve patiënten en hun naasten. Zij doen dit door het procesmatig ondersteunen en begeleiden van het primaire zorgproces bij het plannen en verlenen van (in- en extramurale) palliatieve zorg. Hiermee wil het netwerk de kwaliteit van het palliatieve zorgproces verbeteren en borgen.

Via deze netwerkbrede infrastructuur wordt de denk- en werkmethode Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden geïmplementeerd in 9 organisaties. Deelnemende organisaties in het netwerk willen graag gaan werken met de signaleringsbox om twee redenen: het gebruik van de signaleringsbox draagt bij aan het oplossen van het kennisprobleem en het biedt de zorgconsulenten een concreet instrument om zich verder te kunnen profileren in de organisaties.

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website