Projectomschrijving

Kwaliteit en kennis palliatieve zorg teams vergroten

De Sector Thuiszorg van de Zorggroep wil de kwaliteit van de palliatieve zorgverlening binnen haar teams verbeteren. Zij wil de kennis rondom palliatieve zorg bij alle teams vergroten en intern een consultfunctie inrichten voor vragen van teams bij complexe palliatieve zorg. 

Scholing voor medewerker, cursus voor verpleegkundige en kaderverpleegkundigen opgeleid

Van ieder team (110) is een medewerker geschoold in de methode Signalering in de palliatieve fase. Deze methode geeft concrete handvaten om veranderingen in de situatie en gedrag van patiënten te signaleren en te verwoorden. Tegelijkertijd volgden 12 verpleegkundigen de cursus Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Tevens zijn er 4 kader verpleegkundige palliatieve zorg opgeleid. Gezamenlijk adviseren en ondersteunen zij de teams bij het organiseren van de palliatieve zorg. 

Palliatieve zorg verankeren binnen thuiszorg

Er is een plan van aanpak opgesteld om de palliatieve zorg structureel te verankeren binnen de thuiszorg. Contactpersonen, zorgconsulenten en verpleegkundigen werken hierin samen; onder meer door ieder team te scholen in de methode en andere kwaliteitsinstrumenten (SQ, Model mantelzorg, richtlijnen). 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website