Projectomschrijving

‘Signalering in de palliatieve fase’ bij zorggroep Maas & Waal

Na 2 geslaagde projecten waarin het Zorgpad Stervensfase en STEM is geïmplementeerd, is de implementatie van ‘Signalering in de palliatieve fase’ (SPF) een logische vervolgstap om inhoudelijke kennis en vaardigheden bij medewerkers te verbeteren. Het Zorgpad geeft structuur in de stervensfase en STEM heeft de dialoog bevorderd in de palliatieve fase. Met dit project zijn de kennis en vaardigheden m.b.t. de signalering in de palliatieve fase bij verzorgenden bevorderd.

Aanpak en resultaten

Het project SPF is gestart met een train-the-trainer scholing. Vervolgens zijn alle zorgmedewerkers, EVV en verpleegkundigen geschoold. Na een periode van het zich eigen maken van de methodiek is gestart met een experiment om de methodiek te integreren in het zorgplan en ECD. Dit experiment loopt nog en bij positieve bevindingen wordt de werkwijze ingevoerd. Hiermee is dan methodiek verankerd in het primaire proces.

Door de eerdere projecten is er een netwerkstructuur van aandachtsvelders palliatieve zorg binnen de Zorggroep. Omdat projectstructuur en aanpak, met aandachtsvelders op alle locaties, een succesfactor is geweest in eerdere projecten, is deze aanpak ook gehanteerd bij de invoering van dit project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website