Projectomschrijving

Het netwerk palliatieve zorg Kop van Noord-Holland voert samen met Woonzorggroep Samen het SigMa project uit. De SigMa-methodiek is een methode voor het lokaal verbeteren van de palliatieve zorg in verpleeghuizen, door het implementeren van instrumenten die ondersteunen bij het tijdig en nauwkeurig signaleren van veranderingen in behoeften bij verpleeghuisbewoners. Woonzorggroep Samen heeft als doel met het implementeren van de SigMa-methodiek om de palliatieve zorg in haar organisatie te verbeteren.

Werkwijze

De SigMa-methodiek wordt op 4 afdelingen van Woonzorggroep Samen geïmplementeerd. Het project ondersteunt zorgmedewerkers bij het kiezen en toepassen van methoden (‘instrumenten’) die helpen bij het signaleren en markeren. Zoals een observatielijst voor pijn, of het inschatten of de laatste levensfase is aangebroken. Bewoners en naasten zijn betrokken bij het proces van kiezen. De zorgteams proberen verschillende methoden uit totdat zij een voor hen geschikte methode hebben gevonden. Vervolgens toetsen ze op 2 afdelingen of de gekozen instrumenten en werkwijzen ook daar passen. Aan het eind van het SigMa-project worden de gekozen instrumenten en werkwijzen opgenomen in het kwaliteitssysteem van Woonzorggroep Samen.

Verwacht resultaat

Het verwachte resultaat is dat door de implementatie van SigMa zorgmedewerkers een passend meetinstrument hebben. Een passend meetinstrument waarmee zij de veranderingen in de situatie van een bewoner tijdig opmerken en dat zij deze gesignaleerde veranderingen tijdig bespreken met collega’s, behandelaren en/of bewoners en naasten zodat palliatieve zorg op maat wordt gegeven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website