Projectomschrijving

Doel

De regio’s Zuid Holland Noord, Midden Holland en Delft-Westland-Oostland willen gezamenlijk PaTz en Proactieve Zorgplanning implementeren. Doel is ontwikkeling en ondersteuning van samenwerkingsverbanden van huisartsen en wijkverpleegkundigen in de 3 regio’s om door vroegtijdige herkenning en inzet van palliatieve zorg en het interdisciplinair delen van kennis en kunde, kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio te verbeteren.


Toepassing
PaTz is een methode waarbij huisartsen en wijkverpleegkundigen van thuiszorgorganisaties tweemaandelijks overleg hebben. Zij identificeren palliatieve patiënten, houden zorgregisters bij en maken zorgplannen. Pro-actieve Zorgplanning helpt huisartsen om systematisch de doelgroep in beeld te krijgen en is daarom een nuttige aanvulling op PaTz. 5 PaTzgroepen olv elk 2 projectleiders en 2 consulenten, starten met een bovenregionale kick-off. De projectleider is verantwoordelijk voor proces en voortgang. De PaTz groepen hebben in de projectperiode 6 keer overleg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website