Projectomschrijving

Doel: implementatie en borging PaTz

Het doel was implementatie en borging van een gestandaardiseerde aanpak gericht op samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen (PaTz methode) binnen 5 huisartsgroepen in Drenthe. 

Resultaat van het project

PaTz methodiek had een bijdrage aan:

  • Betere kennismaking van wijkverpleegkundigen en huisartsen
  • Verbetering van signalering en anticipatie door bewustwording van zorgverleners en opname van palliatieve patiënten in zorgregister(proactieve zorgverlening)
  • Beter zicht op wensen van patiënt en naasten door gerichte aandacht en aanwezigheid van een zorgplan
  • Verhoging en verbreding deskundigheids-/kennisniveau bij huisartsen en wijkverpleegkundigen
  • Kennismaking en samenwerking met Palliatief Consultatie Team Drenthe
  • Betere bekendheid van netwerken palliatieve zorg
  • Verbetering: organisatie, kwaliteit palliatieve zorg, samenwerking in de keten 

Vervolg: starten met markering/proactieve zorgplanning

Vervolg door PaTz is het starten met markering/proactieve zorgplanning in de hele regio en verdere uitrol van de PaTz werkwijze en het Zorgpad Stervensfase. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website