Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Huisartsen in de regio’s Gooi & Vechtstreek en Eemland hebben op basis van huidige ontwikkelingen en hiaatanalyses in de regio’s gekozen voor opvolging en daarmee uitbreiding van het goede voorbeeld ‘Palliatieve Thuiszorg (PaTz)’ dat in 2010 is gestart in Amsterdam.

 

Doel

PaTz is een zorgketenproject met drie hoofddoelen:

1. door samenwerking van huisarts en wijkverpleegkundige toename van kwaliteit in de palliatieve thuiszorg

2. tijdige identificatie van patiënten die palliatieve zorg nodig hebben en opname in een palliatief zorgregister

3. op patiëntenbehoefte gebaseerd zorgplan maken en uitvoeren

 

Het uitgangspunt van PaTz is kwalitatief goede zorg te willen leveren aan patiënten in de palliatief terminale fase die deze periode thuis willen doormaken.

Het project is gericht op het implementeren van het Goede Voorbeeld Palliatieve Thuiszorg waaraan 3 PaTz groepen in de regio’s Eemland en Gooi & Vechtstreek deelnemen.

Naast bovengenoemde doelen van het project, is het tevens het doel om ook andere HAGRO’s en thuiszorgorganisaties te motiveren aan te sluiten en deel te laten nemen aan PaTz.

 

Doelgroep

Doelgroep zijn huisartsen en wijkverpleegkundigen. Er is gekozen voor de HAGRO als basiseenheid en de van oudsher in het gebied van de HAGRO opererende thuiszorgorganisatie, omdat hier al samenwerkingsverbanden liggen die door de versnippering van de thuiszorg dreigen te verdwijnen. Overige thuiszorgorganisaties worden betrokken als zij zorg leveren aan een patiënt van een deelnemende huisarts die in het register wordt opgenomen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het PaTz project laat zien dat de samenwerking verbetert. Meer patiënten worden tijdig als palliatieve patiënt in kaart gebracht. Meer patiënten krijgen ook een zorgplan op maat. Huisarts en wijkverpleegkundige zijn enthousiast.

Doordat de patiënten duidelijk in kaart worden gebracht, bestaat de mogelijkheid in te spelen op de individuele zorgvraag. Door de nauwe samenwerking tussen huisarts en thuiszorg kan de hulpverlening op maat worden ingezet, waaronder de continuïteitsbezoeken als daarin wordt voorzien.

Door de bespreking van patiënten aan de hand van het zorgregister kunnen alle aspecten van het lijden aan bod komen, waaronder ook spirituele aspecten en psychisch lijden, en is er meer zicht op belastbaarheid van mantelzorgers. De begeleidende kaderhuisarts zorgt hierbij ook voor kennisoverdracht.

Een belangrijk aspect is bovendien dat door de bespreking tijdens een PaTz bijeenkomst er aandacht is voor anticiperen op te verwachten problemen en de overdracht naar andere hulpverleners of waarneming.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inleiding

Huisartsen in de regio’s Gooi & Vechtstreek en Eemland hebben op basis van huidige ontwikkelingen en hiaatanalyses in de regio’s gekozen voor opvolging en daarmee uitbreiding van het goede voorbeeld ‘Palliatieve Thuiszorg (PaTz)’ dat in 2010 is gestart in Amsterdam.

 

Doel

PaTz is een zorgketenproject met drie hoofddoelen:

1.door samenwerking van huisarts en wijkverpleegkundige toename van kwaliteit in de palliatieve thuiszorg

2.tijdige identificatie van patiënten die palliatieve zorg nodig hebben en opname in een palliatief zorgregister

3.op patiëntenbehoefte gebaseerd zorgplan maken en uitvoeren

 

Het uitgangspunt van PaTz is kwalitatief goede zorg te willen leveren aan patiënten in de palliatief terminale fase die deze periode thuis willen doormaken.

 

Het project is gericht op het implementeren van het Goede Voorbeeld Palliatieve Thuiszorg waaraan 3 PaTz groepen in de regio’s Eemland en Gooi & Vechtstreek deelnemen.

Naast bovengenoemde doelen van het project, is het tevens het doel om ook andere HAGRO’s en thuiszorgorganisaties te motiveren aan te sluiten en deel te laten nemen aan PaTz.

 

Doelgroep

Doelgroep zijn huisartsen en wijkverpleegkundigen. Er is gekozen voor de HAGRO als basiseenheid en de van oudsher in het gebied van de HAGRO opererende thuiszorgorganisatie, omdat hier al samenwerkingsverbanden liggen die door de versnippering van de thuiszorg dreigen te verdwijnen. Overige thuiszorgorganisaties worden betrokken als zij zorg leveren aan een patiënt van een deelnemende huisarts die in het register wordt opgenomen.

 

Resultaat

Het pilotproject in Amsterdam, 2010, laat zien dat de samenwerking verbetert. Meer patiënten worden tijdig als palliatieve patiënt in kaart gebracht. Meer patiënten krijgen ook een zorgplan op maat. Huisarts en wijkverpleegkundige zijn enthousiast.

Doordat de patiënten duidelijk in kaart worden gebracht, bestaat de mogelijkheid in te spelen op de individuele zorgvraag.

Door de nauwe samenwerking tussen huisarts en thuiszorg kan de hulpverlening op maat worden ingezet, waaronder de continuïteitsbezoeken als daarin wordt voorzien.

Door de bespreking van patiënten aan de hand van het zorgregister kunnen alle aspecten van het lijden aan bod komen, waaronder ook spirituele aspecten en psychisch

lijden, en is er meer zicht op belastbaarheid van mantelzorgers.

 

De begeleidende kaderhuisarts zorgt hierbij ook voor kennisoverdracht.

Een belangrijk aspect is bovendien dat door de bespreking tijdens een PaTz bijeenkomst er aandacht is voor anticiperen op te verwachten problemen en de overdracht naar andere hulpverleners of waarneming.

 

De aanvraag omvat 3 PaTz groepen:

­1. Gooi & Vechtstreek: 2 PaTz groepen (1 grote HAGRO (Blaricum-Eemnes-Laren; BEL) in tweeën gedeeld), 1 thuiszorgorganisatie (Vivium), overige thuiszorgorganisaties wanneer zij zorg leveren aan een patiënt van een van de betrokken huisartsen.

­1. Eemland: 1 HAGRO en 4 wijkverpleegkundigen van thuiszorgorganisatie Beweging 3.0, en een oncologieverpleegkundige van Beweging 3.0, gespecialiseerd in palliatieve zorg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website