Projectomschrijving

Doel
Het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland (NPZZ) onderschrijft het belang van een integraal aanbod aan palliatieve zorg. Geconstateerd werd dat er hiaten zijn bij de uitvoering van palliatieve sedatie: bij de praktische uitvoering, bij de communicatie tussen betrokken zorgverleners en richting familie en patiënt.

Toepassing

Tijdens de scholing 'Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken' bij palliatieve sedatiewordt de huisarts gelegenheid geboden om de samenwerking met verpleegkundigen in de eigen regio te optimaliseren. Het middel en het doel liggen hier dicht bij elkaar: elkaar ontmoeten, leren kennen, casuïstiek uitwerken. Doordat arts en de verpleegkundige uit zelfde regio tijdens de scholing elkaar ontmoeten en samen aan opdrachten werken, ontstaan korte lijnen. Dit werkt drempelverlagend.


Het op elkaar afstemmen van goede zorg, communicatie (ook met familie) en het kortsluiten van taken en verantwoordelijkheden komt de uitvoering van palliatieve sedatie en de zorg voor de patiënt ten goede.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website