Projectomschrijving

Na Zorgpad Stervensfase ook STEM ingevoerd

Na positieve implementatie van het Zorgpad Stervensfase heeft de Zorggroep Maas & Waal STEM (Sterven op je Eigen Manier) ingevoerd, omdat medewerkers zich meer wilden bekwamen in dialoogvoering met cliënten in de palliatieve fase en diens naasten om wensen rond sterven te bespreken.

Bewustwordingssessies, inspiratiecycli en concrete afspraken

11 door Stichting STEM opgeleide trainers hebben binnen de Zorggroep bewustwordingssessies uitgevoerd. Daarnaast hebben 2 teams een inspiratiescycli doorlopen, waardoor zorgmedewerkers leerden reageren op verschillende wensen en behoeften van palliatieve cliënten. Hierdoor is de kwaliteit van zorg verbeterd en de eigen regie van cliënten toegenomen. Door meer aandacht waren naasten meer betrokken en hadden ze het gevoel meer te kunnen betekenen voor de cliënt. Concrete afspraken in het zorgleefplan bevorderde de multidisciplinaire samenwerking en afstemming. 

Randvoorwaarden voor vervolg

Invoering en borging van STEM is een proces wat tijd kost. Hiertoe zijn randvoorwaarden uitgewerkt, waardoor het project in 2015/2016 een vervolg krijgt binnen de Zorggroep.”

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website