Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In voorjaar 2020 wordt gestart met het introduceren, organiseren en begeleiden van reflectie met CURA bij Beter Thuis Wonen in Hoogeveen onder begeleiding van de onderzoekers van CURA. Na afloop van het project werken de zes getrainde CURA-ambassadeurs (palliatief consulenten en aandachtsvelders) van Beter Thuis Wonen met de ‘toolkit’ en functieinvulling. Zij zorgen er voor dat de regio’s waarin zijn werken vertrouwd raken met het inzetten van CURA.

Betrokken medewerkers hebben na afloop van het project het gevoel dat ze er niet alleen voor staan als ze worstelen met een moreel dilemma en weten bij wie ze terecht kunnen om dit te bespreken. Ze kunnen erop vertrouwen dat er op een gestructureerde en constructieve manier met hun twijfel en vraag wordt omgegaan, en dat van het probleem een gedeeld probleem wordt gemaakt. In structurele overlegmomenten is tijd vrijgemaakt om op lastige situaties te reflecteren a.d.h.v. CURA.

De ervaringen met CURA worden gedeeld in de vier netwerken palliatieve zorg in Drenthe-Steenwijkerland. De netwerkcoördinator, die werkt voor alle vier netwerken, zal samen met Beter Thuis Wonen zorgdragen voor verdere verspreiding van de opgedane kennis. Andere zorgorganisaties kunnen na afloop gebruikmaken van de CURA training via de Beter Thuis Wonen Academie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website