Projectomschrijving

Beter Thuis Wonen gaat met CURA laagdrempelige ondersteuning aan zorgverleners bij morele dilemma’s in de palliatieve zorg bieden.

Werkwijze

CURA houdt rekening met wat lastige situaties met je doen, zet aan tot het kritisch onderzoeken van je eerste oordeel, emotie en reactie en helpt je actief te verplaatsen in anderen, vooral in de patiënt.

Verwacht resultaat

  1. Medewerkers ervaren minder morele stress en hun morele competenties (goede omgang met morele vraagstukken in de palliatieve zorgpraktijk) zijn versterkt. Zij ervaren beter toegerust te zijn om met moreel lastige situaties om te gaan.
  2. CURA is duurzaam ingebed in de organisatie. In structurele overlegmomenten is tijd vrijgemaakt om op lastige situaties te reflecteren a.d.h.v. CURA.
  3. Beter Thuis Wonen zal binnen het netwerk palliatieve zorg haar kennis over CURA delen met andere zorgorganisaties door bijvoorbeeld het aanbieden van een CURA-training via de Beter Thuis Wonen Academie.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website