Projectomschrijving

In de palliatieve terminale zorg voor zowel patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) als verslaving zijn een aantal hiaten. Hospices zijn niet ingericht op mensen met EPA, terwijl ggz-instellingen onvoldoende zijn voorzien op palliatieve terminale zorg. De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van ggz-organisatie Antes is een afdeling waar somatische en psychiatrische expertise samenkomen en jaarlijks, samen met het Consultatief Palliatief Team van het Maasstad Ziekenhuis, zo’n 17 patiënten met palliatieve terminale zorg worden begeleid. 

Doel

Het doel van dit project was het implementeren van het goede voorbeeld 'Besluitvorming in de palliatieve fase' op de MPU van Antes, voor mensen met EPA en/of verslavingsproblematiek.

Resultaten

Met de implementatie van 'Besluitvorming in de palliatieve fase' optimaliseerden we de kwaliteit, communicatie en deskundigheid van palliatieve terminale zorg voor patiënten met EPA of verslaving verder. Vanuit de MPU vindt nu kennisoverdracht en consultatie plaats aan interne en externe partners. Door aansluiting bij het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken is Antes nu onderdeel van de keten. Antes wil met dit verbeterproject een voorbeeld zijn voor andere ggz-instellingen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website