Projectomschrijving

Er zijn hiaten in de palliatieve terminale zorg (ptz) voor zowel patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) als verslaving. Hospices zijn niet ingericht op EPA, terwijl ggz-instellingen onvoldoende zijn voorzien op ptz. De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van Antes is een afdeling waar somatische en psychiatrische expertise samenkomen en jaarlijks, samen met het Consultatief Palliatief Team van het Maasstad Ziekenhuis, zo’n 17 patiënten met ptz worden begeleid. 

Resultaten van het project

Op de MPU is een nieuwe werkmethode geïmplementeerd: 'Besluitvorming in de palliatieve zorg'. Hiermee is de kwaliteit, communicatie en deskundigheid van ptz voor patiënten met EPA of verslaving verder geoptimaliseerd. Vanuit de MPU vindt nu kennisoverdracht en consultatie plaats aan interne en externe partners. Door aansluiting met het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken is Antes onderdeel van de keten geworden. Antes wil met dit verbeterproject een voorbeeld zijn voor andere instellingen.

Lees het artikel 'Betere begeleiding voor patiënten met EPA', geschreven door K. den Boer en Drs. MSc. J. van der Vlught

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website