Projectomschrijving

Het netwerk palliatieve zorg Zaanstreek-Waterland voert samen met De Zorgcirkel het SigMa project uit. De SigMa-methodiek is een methode voor het lokaal verbeteren van de palliatieve zorg in verpleeghuizen, door het implementeren van instrumenten die ondersteunen bij het tijdig en nauwkeurig signaleren van veranderingen in behoeften bij verpleeghuisbewoners. De Zorgcirkel heeft als doel met het implementeren van de SigMa-methodiek om de palliatieve zorg in haar organisatie te verbeteren.

Werkwijze

De SigMa-methodiek wordt geïmplementeerd op twee verpleeghuisafdelingen binnen de organisatie.

Verwacht resultaat

De Zorgcirkel wil goede instrumenten vinden voor het signaleren en markeren van veranderingen, zodat de palliatieve zorg op maat gegeven kan worden aan cliënten en wil deze instrumenten vervolgens breed uitrollen in de organisatie. Belangrijk hierbij is dat de instrumenten passen bij de behoeften van de mensen op de werkvloer. SigMa zal in het projectplan Palliatieve zorg van de organisatie worden opgenomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website