Projectomschrijving

Dit project is gericht op een mixed-methods-analyse van zorgvragen en zorgaanbod binnen de hospicezorg, gevolgd door keuze van kwaliteitsnormen en toetsingscriteria en landelijke implementatie.

Probleemstelling

Een hospice is kleinschalige zorg voor mensen in de laatste weken van hun leven, als zorg thuis niet haalbaar is. Ongeveer 10.000 mensen per jaar sterven in een hospice. De hospices verschillen in locatie, manier van organisatie en zorg. Het is onbekend welke mensen met welke problemen en zorgvragen in welk soort hospicezorg ontvangen en wat mensen in de toekomst verwachten en nodig hebben. ‘Gidspanels’ met zorgvragers, zorgverleners en beleid vormen gidsen voor het onderzoeksteam bij het beantwoorden van de hoofdvraag hoe hospicezorg er volgens zorgvragers in de toekomst uit moet zien.

Werkwijze

We maken binnen dit project een analyse van:

  • welke zorgvragers om welke reden in hospices verblijven
  • welke zorgvragen en prioriteiten zij hebben
  • door wie zorg wordt verleend

Verwacht resultaat

In een advies stellen we, samen met betrokken koepelorganisaties, kernwaarden, normen en criteria voor de hospicezorg van de toekomst op. Ook ontwikkelen we een interventieset voor de hospices.

Opgeleverde resultaten

Interview

Welke adviezen zijn uit het onderzoek gekomen? En wat was de meerwaarde van de gidspanels hierin? Projectbegeleider Denise Seelen en gidspanelleden Karin Kalthoff (zorgvragers), Laurien Letsoin (zorgverleners) en Mirjam Bijlenga (beleidsmakers) vertellen erover.

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website