Vervolg

Resultaten

Implementatie  

Uit de focusgroepen bleek dat wijkverpleegkundigen en huisartsen zeer te spreken zijn over deelname aan PaTz, met name omdat het contact en vertrouwen tussen hen verbetert. 
Zes bijeenkomsten per jaar is in praktijk goed haalbaar. De samenwerking leidt tot een meer proactieve opstelling van de zorgverleners en daardoor tot een betere identificatie van palliatieve patiënten. 
Aandachtspunten voor de praktijk zijn onder meer: 

 • Evenwichtige samenstelling groep (verhouding huisartsen en wijkverpleegkundigen en de belangrijkste thuiszorgorganisaties in de wijk)
 • Niet alle deelnemers zijn enthousiast over het zorgregister; niet alle patiënten worden erin opgenomen.

Zorg

De schriftelijk voor- en nameting wijst uit dat PaTz invloed heeft op zorg(uitkomsten). In de nameting was er op veel gebieden verandering, al was dit niet altijd significant. 

 • Het 'rapportcijfer' van de betrokken zorgverleners over coördinatie van palliatieve zorg nam toe (van 6.3 naar 7.5)
 • Voor meer patiënten werd een zorgplan opgesteld (van 36% naar 79%)
 • Het aantal contacten tussen huisarts en wijkverpleging in laatste week voor overlijden nam toe (van gemiddeld 1.45 naar gemiddeld 2.00)
 • Meer huisartsen hielde eerder rekening met overlijden van de patiënt binnen half jaar (van 63% naar 71%).
 • De gewenste plaats van overlijden was vaker bekend bij de huisarts (van 79% naar 88%
 • Het aantal ziekenhuisopnamen in de laatste maand voor overlijden daalde (van 51% naar 37%)

Onderwijs

De onderzoekers hebben een handleiding geschreven voor het opzetten van PaTzgroepen. Deze handleiding beschrijft de belangrijkste uitgangspunten van PaTz, gaat in op de werkwijze van PaTz, geeft praktische informatie gegeven over het opzetten van een PaTzgroep (samenstelling van een groep, frequentie, duur en inhoud van bijeenkomsten, het PaTz zorgregister, evaluatie van PaTz en kosten die gepaard gaan met het opzetten en uitvoeren van PaTz) en beschrijft de landelijke organisatie van PaTz (stichting PaTz). De handleiding bevat daarnaast een aantal bijlagen (zoals een voorbeeld overdrachtsformulier, voorbeeld zorgplan en factsheet evaluatieonderzoek).

Aanbevelingen

Implementatie

Op grond van de resultaten van het project doen de onderzoekers de volgende aanbevelingen:

 • Om PaTzgroepen te implementeren, is het raadzaam om huisartsen en wijkverpleegkundigen te enthousiasmeren;
 • PaTzgroepen zijn kansrijk als er bottom-up wordt gewerkt;
 • Een regionaal aanspreekpunt en regionale ondersteuning bevorderen de kans op een succesvolle implementatiekans;
 • Het is belangrijk dat er sprake is van eenheid in opzet en uitvoering van PaTz-groepen in Nederland;
 • Proces en uitkomsten van PaTz dienen op landelijk niveau gemonitord te worden.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website