Projectomschrijving

De vraag naar palliatieve zorg thuis zal in de komende jaren toenemen. Dit is complexe zorg. Deskundigheid, coördinatie van zorg en communicatie tussen hulpverleners zijn essentieel. In 2010 zijn we in  Amsterdam gestart met het pilot project PaTz (Palliatieve Thuiszorg).

Huisartsen en de wijkverpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties  komen  tweemaandelijks bij elkaar. Zij identificeren hun palliatieve patiënten en houden daarvan een palliatief zorgregister bij. Vervolgens wordt voor deze patiënten een zorgplan gemaakt en uitgevoerd, waarbij de wensen van de patiënt en zijn omgeving centraal staan.

Het pilotproject laat zien dat de samenwerking verbetert. Meer patiënten worden tijdig als palliatieve patiënt in kaart gebracht. Meer patiënten krijgen ook een zorgplan op maat. Huisarts en wijkverpleegkundige zijn enthousiast.

In dit Zon Mwproject wordt de pilot als ‘Goed Voorbeeld’ uitgewerkt. De ‘tools’ voor de samenwerking worden beschreven. Ook wordt er een handleiding geschreven om deze manier van werken op meerdere plekken mogelijk te maken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website