Projectomschrijving

Veel chronische neurologische aandoeningen leiden vroeg of laat tot de dood. Wanneer besluit een arts de behandeling te verleggen van levensverlengend naar palliatief? Van ziektebestrijding naar symptoombestrijding? Een eerdere inzet van palliatieve zorg voorkomt veelal belastende, dure en weinig effectieve behandelingen.

In dit project kijken onderzoekers of het zogeheten codegesprek kan fungeren als start van de palliatieve fase. In dit gesprek wordt met de patiënt en zijn naasten in goed overleg afgesproken welke behandelingen nog kunnen worden ingezet.

Met behulp van vragenlijsten, diepte-interviews en observaties zullen de onderzoekers codegesprekken analyseren. Ze richten zich op 50 patiënten, hun familieleden, hun behandelend neurologen, en de nauw bij de behandeling betrokken verpleegkundigen.

Het gaat om patiënten met een van de volgende aandoeningen: de ziekte van Parkinson, amyotrofische lateraalsclerose (ALS), een hersentumor, dementiesyndroom, of een herseninfarct of -bloeding.

Aan de hand van de uitkomsten zullen richtlijnen voor de codegesprekken geformuleerd worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website