Vervolg

Resultaten

Zorg

In zijn algemeenheid concluderen de onderzoekers dat de start van de palliatieve fase voor huisartsen vaak niet duidelijk is aan te geven. De palliatieve zorg begint veelal niet kort na de diagnose maar later in het ziektetraject. Dit betekent dat het gepropageerde samengaan van curatieve zorg en palliatieve zorg in de praktijk (nog) weinig voorkomt. 
Huisartsen herkennen soms pas kort voor het overlijden dat iemand stervende is. Daarbij zijn er verschillen tussen kankerpatiënten en patiënten die overlijden aan een andere niet-acute aandoening. Bij mensen met een andere aandoening dan kanker herkent de huisarts bij een kwart van de gevallen pas in de laatste week dat het overlijden nabij is. Bij mensen met kanker is dit bij 6% het geval. Bij mensen met een andere levensbedreigende aandoening dan kanker is de diagnose vaak ook laat bekend bij de huisarts. De huisarts herkent een naderend overlijden vooral op basis van de eigen observaties, signalen van de familie van de patiënt en uitlatingen van betrokken specialisten ('curatieve behandeling is geen optie meer').

Onderzoek

Op basis van de gegevens van  huisartsenpeilstations blijkt dat het percentage patiënten bij wie palliatie een belangrijk behandeldoel was, stijgt gedurende het ziektetraject: in maand 2 en 3 voor het overlijden was bij 73% palliatie een belangrijk behandeldoel, in de 2e t/m 4e week voor het overlijden bij 89% en in de laatste week voor het overlijden bij 95%. Echter, in de laatste week voor het overlijden werd nog bij 7% van de patiënten curatie en bij 9% levensverlenging als belangrijk behandeldoel gezien.

Aanbevelingen

Onderwijs

Op grond van de resultaten van het project adviseren de onderzoekers in de medische opleiding meer aandacht te besteden aan het feit dat curatieve en palliatieve zorg elkaar niet uitsluiten maar samen kunnen gaan en dat palliatieve zorg al kan starten in de vroege fase van een levensbedreigende aandoening.
Ook adviseren de onderzoekers in de opleiding meer aandacht te besteden aan het herkennen van de behoefte aan palliatieve zorg bij patiënten, vooral bij patiënten met andere levensbedreigende aandoeningen dan kanker.

Onderzoek

In nader onderzoek zouden de uitkomsten van de interviews geverifieerd kunnen worden onder een grotere groep huisartsen dan de 20 die meededen aan dit project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website