Projectomschrijving

Hoe bepaalt een huisarts of zijn behandeling gericht moet blijven op genezing, op levensverlenging, of alleen nog op verzachting van de klachten? Er is weinig bekend over het traject van beslissingen in deze vroege palliatieve fase.

Dit onderzoek brengt in kaart wanneer en hoe de palliatieve fase ingezet wordt. Ook kijkt het naar welke factoren de huisarts helpen, of juist tegenwerken, bij die beslissing. Zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen kankerpatiënten en niet-kankerpatiënten?

De onderzoekers zullen gegevens verzamelen en analyseren uit een landelijk, representatief registratienetwerk. Dat omvat ongeveer 45 huisartspraktijken. Het netwerk wordt gecoördineerd door het NIVEL. Verder komen de inzichten uit diepte-interviews met 30 huisartsen.

Met de uitkomsten hopen de onderzoekers de huisartsen handvatten aan te kunnen reiken voor hun zorgverlening.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website