Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De website goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl is de plek waar zorgprofessionals in de Palliatieve Zorg terecht kunnen om gebruik te maken van Goede Voorbeelden om kwaliteit van zorg te verbeteren. Binnen de Vindplaats staat een rijke verzameling van producten, methodieken en inzichten tot uw beschikking. De Goede Voorbeelden vormen ook de inspiratiebron voor het indienen van projectvoorstellen binnen het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw. De website is dusdanig ingedeeld dat de gebruiker snel overzicht heeft welk Goed Voorbeeld voor zijn organisatie het meest geschikt is. Tevens zijn bij een aantal relevante Goede Voorbeelden de sociale en psychische dimensie toegevoegd. Een aantal Goede Voorbeelden zijn verrijkt met filmpjes waarin ervaringen van het werken met dit Goede Voorbeeld worden toegelicht en waarin aandacht is voor de implementatie van dit Goede Voorbeeld in de praktijk. Ook zijn er filmpjes toegevoegd die zich specifiek richten op het management van organisaties om hen te enthousiasmeren te gaan werken met een Goed Voorbeeld.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De website www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl is verrijkt met filmpjes bij diverse Goede Voorbeelden en op de startpagina staan twee filmpjes voor het management van organisaties. In deze vierde en laatste ronde van het Verbeterprogramma is de focus gelegd op het versterken van de Goede Voorbeelden die het meest eenduidig en veelbelovend zijn. Concentratie op deze Goede Voorbeelden draagt bij aan het verkrijgen van een beter inzicht in het effect van deze Goede Voorbeelden. Door het maken van een selectie en de focus te leggen op deze Goede Voorbeelden kan een volgende stap gezet worden in de evaluatie van het effect van deze Goede Voorbeelden palliatieve zorg. De website is een bron van informatie voor het aanvragen van subsidies in de jaarlijkse subsidieronde van het VPZ. Daarnaast is de website een kennisvindtplaats op het gebied van palliatieve zorg. Ook is er aandacht besteed via de nieuwsrubriek op de website aan informatieve en inspirerende webartikelen over diverse Goede Voorbeelden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het selecteren, bundelen, beschikbaar stellen en borgen van bestaande kennis en inzichten, wordt gerealiseerd door het inrichten van een centrale kennisvindplaats op de site van Agora, waar Goede Voorbeelden publiek beschikbaar worden gesteld. Agora zal op zo kort mogelijke termijn bij de projectleiders de noodzakelijke aanvullende informatie voor het inrichten van de kennisvindplaats opvragen. De projectleiders goede voorbeelden zullen worden uitgenodigd te participeren in een klankbordgroep over de kennisvindplaats.

Deze kennisvindplaats van Goede Voorbeelden wordt ondergebracht bij het Kennisnetwerk Palliatieve Zorg van Agora (www.kennisnetwerkpalliatievezorg.nl), met aparte toegang.

Er wordt een nieuwe website ontwikkeld met daarop twee hoofdfunctionaliteiten:

• tonen van de goede voorbeelden

o met, per goed voorbeeld, een onderverdeling in praktijk, leren, organiseren

o een specifieke zoekfunctie op basis van kennisnetwerkpalliatieve zorg

• een verwijzing naar, of integratie met, kennisnetwerkpalliatievezorg.nl

De volgende aanvullingen zullen worden gedaan aan het kennisnetwerkpalliatieve zorg

• Verbeterprogrammapalliatievezorg.nl opnemen in zoekresultaten

• Mogelijk maken om alleen te zoeken in goede voorbeelden sites

• Relevante ‘goede voorbeelden’ tonen bij algemene zoektermen

o Goede voorbeelden worden rechts getoond in een apart kader

• Goede voorbeelden bovenaan tonen in zoekresultaten

o Het gewicht van de ‘goede voorbeelden’ pagina’s weegt zwaarder, waardoor bij de resultaten de ‘goede voorbeelden’ hits altijd bovenaan worden getoond.4

De data zijn extra toegankelijk door het gebruik van een zoekvenster (van het Kennisnetwerk Palliatieve Zorg). Dit zoekvenster kan ook worden toegevoegd aan sites van andere organisaties, die mee willen doen aan het verspreiden van kennis over goede voorbeelden, waarbij kan worden . Agora zal dit zoekvenster, in overleg met het veld, actief aanbieden aan daarvoor in aanmerking komende websites.

Agora zal in haar nieuwsbrief de nieuwe kennisvindplaats aankondigen, en zal steeds een korte beschrijving van een Goed Voorbeeld in het nieuws brengen. Agora draagt zorg voor verspreiding via het Nationaal Congres palliatieve zorg en biedt de projectleiders van de ”goede voorbeelden” daar de gelegenheid een toelichting geven op hun project. Wanneer daarvoor voldoende materiaal aanwezig is, wordt op het nationaal congres via het stramien praktijk, leren en organiseren een goede voorbeelden markt ingericht.

Er zullen in eerste instantie 11 goede voorbeelden worden ontsloten op de kennisvindplaats, met onder elk voorbeeld een submenu. Ook zal er per goed voorbeeld een contactpersoon worden opgenomen. Nog te selecteren nieuwe goede voorbeelden zullen naderhand worden toegevoegd. Het admin dashboard wordt ontwikkeld om per goed voorbeeld een contactpersoon, trefwoorden en korte beschrijving te definieren. Deze algemene gegevens worden gebruikt om de zoekmachine te vullen en om de detail pagina’s van de juiste, algemene informatie te voorzien.

Per Goed Voorbeeld zal een community (Yammer) worden ingericht, via een besloten site, om een gemeenschappelijke leeromgeving te creëren. De community heeft tot doel om verworven kennis steeds te verbeteren. De community zal het stramien volgen van het kennisplein Zorg voor Beter (praktijk, leren, organiseren). Agora draagt zorg voor het modereren van de community en het vebinden van de projectleiders met hun community.

De kennisvindplaats zal gelinkt worden met het kennisplein Zorg voor Beter en met websites van NHG, KNMG, IKNL, Palliatieve Netwerken en andere relevante sites, om ook de niet met Agora vertrouwde doelgroepen zoals huisartsen en specialisten goed te bereiken.

Agora neemt het onderhoud, het actualiseren en het beheer van de kennisvindplaats voor ten minste vier jaar op zich. Hierbij behoort ook het modereren van de communities.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website