Projectomschrijving

ZonMw heeft een aantal projecten, binnen het verbeterprogramma palliatieve zorg, aangewezen als Goed Voorbeeld. Voor de Voorbeelden richt st. Agora een kennisvindplaats in. De kennisvindplaats is vanaf 22 juni 2012 toegankelijk via de website palliaweb.nl/onderwijs/goede-voorbeelden/. Alle beschikbare materialen en informatie over ondersteuning bij implementatie staan op de website. De website vormt ook de basis voor het indienen van projectvoorstellen binnen het verbeterprogramma palliatieve zorg. Door het inrichten van besloten communities geeft Stichting Agora zorgprofessionals later gelegenheid om interactief met elkaar in gesprek te gaan over ervaringen met de Goede Voorbeelden, de implementatie ervan en de borging op langere termijn. Op deze manier kan kennis over palliatieve zorg blijven verbeteren. St. Agora koppelt de vindplaats aan het kennisnetwerk palliatieve zorg, houdt de informatie tot juni 2016 actueel en brengt Goede Voorbeelden onder de aandacht bij de doelgroep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website