Projectomschrijving

In dit project worden in de stad en westelijke regio van Utrecht structurele verbindingen gelegd tussen palliatieve zorg en dementiezorg, in eerste lijn, hospices en intramurale ouderenzorg.

 

Doel

De zorg van dementerenden verbeteren en professionaliseren. Deze aanpak sluit aan bij de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Mensen kunnen sterven op de plek van voorkeur. Zorgverleners in beide sectoren van de zorg kennen elkaar en leren van elkaar (inzicht in dementiezorg, inzicht in palliatieve zorg), er zijn afspraken om elkaars deskundigheid en de deskundigheid van consultatieteams in te roepen. Vrijwilligers palliatieve zorg werken op minimaal één psychogeriatrische afdeling in een verpleeg- of verzorgingshuis.


Toepassing

Er vindt kruisbestuiving plaats tussen beide zorgsectoren door; deskundigheidsbevordering, multidisciplinair overleg, onderlinge consultatie en sterker betrekken van vrijwilligers.


Implementatie

Vilans organiseert uitwisselbijeenkomsten en werkbijeenkomsten met andere netwerken, coördineert een digitaal platform en zorgt voor verspreiding van kennis.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website