Projectomschrijving

Voor cliënten met dementie in het verpleeghuis is het vaak niet meer mogelijk om mee te beslissen over een behandeling en wordt de cliënt vertegenwoordigd door de familie, in de rol van wettelijk vertegenwoordiger.

Onderzoek

In dit onderzoek is gekeken hoe de familie bij de behandeling van onbegrepen gedrag momenteel betrokken wordt. Daarnaast is gevraagd hoe families betrokken willen worden.

Resultaten

Het onderzoek laat zien dat zorgverleners niet altijd weten in welke mate familie betrokken wil zijn. Dit wordt vaak niet door zorgverleners/professionals gevraagd. Vaak vinden gesprekken eerst zonder familie plaats en wordt pas achteraf de uitkomst medegedeeld. Er is een informatiefolder ontwikkeld met tips voor zorgverleners en families over hoe familie betrokken kan worden. Aan de hand van deze tips kan men een gezamenlijk gesprek voorbereiden om wensen en verwachtingen te uiten en bij te stellen. Daarna kan men mogelijk samen een besluit nemen over de behandeling van het onbegrepen gedrag.

Impact

Meer betrokkenheid van familie bij behandelbeslissingen kan positief zijn. Families zijn tevredener, er is een betere relatie tussen zorgprofessionals en naasten en er worden kwalitatief betere beslissingen ervaren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website