Projectomschrijving

Gezamenlijke besluitvorming bij mensen met een verstandelijke beperking

Het betrekken van mensen met een verstandelijke beperking bij beslissingen over hun palliatieve zorg is zeer wenselijk. Echter, het is ingewikkeld en niet altijd vanzelfsprekend. Doel van dit project is het bevorderen van gezamenlijke besluitvorming in de palliatieve fase bij mensen met een verstandelijke beperking.

Bestaand hulpmiddel aanpassen, implementeren en evalueren

Een bestaand hulpmiddel voor gezamenlijke besluitvorming wordt aangepast voor gebruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit gebeurt op basis van consensus onder experts en met het betrekken van de doelgroep en naasten. Ook wordt scholing ontwikkeld. In 20 woonvoorzieningen van 4 zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking wordt het hulpmiddel geïmplementeerd. De implementatie wordt geëvalueerd bij 128 naasten van deelnemende cliënten.

Betere aansluiting palliatieve zorg

Beoogd wordt dat het hulpmiddel en de daarbij horende scholing door zorgverleners en naasten van mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve zorgfase wordt toegepast. Het doel is dat de palliatieve zorg beter aansluit bij voorkeuren van mensen met een verstandelijke beperking.

Interview

Het aangepaste hulpmiddel, 'SamenSpraak', is inmiddels klaar. Het bestaat uit een doos waar cliënten persoonlijke items in kunnen stoppen, wat het henzelf, hun naasten en hun begeleiders makkelijker maakt om over palliatieve zorg te praten. Projectleider Ida Korfage en onderzoeker Hanna Noorlandt vertellen erover.

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website